Turnaj v Strekove

Dňa 15.9.2020 Obec Strekov s pomocou STK Strekov organizovali stolnotenisový turnaj 6 družstiev v Strekove
Turnaj mal názov:
Spopularizovanie stolného tenisu a našej obce ako aj prehlbovanie existujúcich športových priateľstiev v našom regióne.

Na turnaji sa zúčastnili trojčlenné družstvá: Zemné, Štúrovo (vlaňajší víťaz), Nové Zámky (výber mladých hráčov),

Bešeňov a Strekov (2 družstvá).
Turnaj vyhralo A mužstvo zo Strekova v zložení: Karas Róbert, Popellár Oliver a Fejes Oliver, vo finále porazili

Zemné tesne 3-2, ktoré hralo v zostave: Kobolka Juraj, Kopečný Denis a Nagy František.

Najúspešnejším hráčom sa stal Juraj Kobolka.

Po skončení turnaja zahrali pre potešenie prítomných exhibičný stolný tenis Marcel FILAGA a Branislav KALUŽNÝ.

Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil aj vďaka poskytnutiu dotácie na podporu športu z Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Strekov.

 Popellár Ladislav

 

 

 

Elektronická forma registračného preukazu

SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu.

Pod formou elektronického RP sa rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZhttps://system.sstz.sk/hraci/  a zároveň tam musí mať priradenú fotografiu.
V platnosti stále ostávajú aj „fyzické“ registračné preukazy až do odvolania, a zároveň sú platné aj elektronické RP.

V prílohe je popísaný jednoduchý popis ako sa zaregistrovať, resp. pridať fotografiu do registru SSTZ.

Manual – registracia_NEW

Rozhodnutie VV OSTZ o súťažiach družstiev

Vážení vedúci,

VV OSTZ na základe stanoviska VV SSTZ č. 3 v bode 4. rozhodol o ukončení súťaží družstiev mužov , ktoré sa teda nebudú dohrávať!

V súťažiach mužov tak budú platné tabuľky po poslednom odohratom kole.
O následných ďalších veciach, ktoré z tohto rozhodnutia vyplývajú – najmä o obsadení súťaží vzhľadom na zrušené baráže – bude ešte VV rozhodovať neskôr. 
 
S pozdravom,
R.Gajdoš predseda VV OSTZNZ

Predĺženie prerušenia súťaží

na základe stanoviska č. 2 VV SSTZ zo dňa 23.03.2020 sú všetky súťaže družstiev prerušené do konca apríla! V prípade, že to dovolí situácia, odporúča dohrať ich v neskorších termínoch.

 
 
S pozdravom,
 
 
Ing. Richard Gajdoš, predseda OSTZ