Predĺženie prerušenia súťaží

na základe stanoviska č. 2 VV SSTZ zo dňa 23.03.2020 sú všetky súťaže družstiev prerušené do konca apríla! V prípade, že to dovolí situácia, odporúča dohrať ich v neskorších termínoch.

 
 
S pozdravom,
 
 
Ing. Richard Gajdoš, predseda OSTZ

Prerušenie stolnotenisových súťaží

Vážení vedúci,

na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR, ktorý ZAKAZUJE usporadúvať akékoľvek športové a ďalšie podujatia na najbližších 14 dní, OSTZNZ prerušuje všetky súťaže (6.7.8. liga mužov) až do odvolania!

O ďalšom postupe bude OSTZNZ kluby ďalej informovať.

Ing. Richard Gajdoš, predseda OSTZ