VV OSTNZ

Ing. Richard Gajdoš, predseda VV OSTZ
Ladislav Popellár, podpredseda VV OSTZ
Jozef Csermák, preds. ŠTK a organizačný pracovník VV OSTZ
Dionýz Matuska, preds.Disciplinárnej komisie VV OSTZ

ŠTK OSTZ: Jozef Csermák, preds. Štefan Ozorák ml. Peter Kopányi – členovia ŠTK
Disc. komisia OSTZ: Dionýz Matuska, preds.