Elektronická forma registračného preukazu

SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu.

Pod formou elektronického RP sa rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZhttps://system.sstz.sk/hraci/  a zároveň tam musí mať priradenú fotografiu.
V platnosti stále ostávajú aj „fyzické“ registračné preukazy až do odvolania, a zároveň sú platné aj elektronické RP.

V prílohe je popísaný jednoduchý popis ako sa zaregistrovať, resp. pridať fotografiu do registru SSTZ.

Manual – registracia_NEW