Zahájenie sezóny 2017/18 a Poďakovanie Emilovi Švajdovi

Dňa 14.9.2017 sa v stolnotenisovej hale na Jiráskovej ulici v Nových Zámkoch uskutočnila schôdza Výkonného Výboru a Aktív vedúcich družstiev.

Na schôdzi výkonneho výboru sa musel zvoliť dočasný predseda ŠTK, kedže dlhoročný predseda Emil Švajda sa vzdal funkcie.
Nový pracovný VV na prechodné obdobie do mája 2018 nájdete na stránke v sekcii VV OSTZNZ.

Na aktíve vedúcich družstiev sme sa oboznámili novinkami sezóny, odovzdali sme pohár za majstra okresu družstiev za rok 2016/17 a za ostatné umiestnenia sme odovzdali diplomy.

Kedže sa na aktíve Emil Švajda nemohol zúčastniť , poslal aspoň e mail ktorý sme Vám prečítali : Vážení športoví priatelia .
Z vďaky za celoživotnú a záslužnú činnosť sme vyjadrili poďakovanie Emilovi Švajdovi plaketou, ktorú mu odovzdá predseda Ing.Gajdoš Richard v mene všetkých klubov v Okrese Nové Zámky.